Sabtu, 5 Februari 2011

Apakah KSSR?

KSSR merujuk kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 2011 bagi murid-murid tahun satu.

Tujuan KSSR diwujudkan bagi menggantikan KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) yang telah diguna pakai sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Proses pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan murid dan guru bertindak sebagai fasilitator. Pengajaran lebih berbentuk didik hibur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap disiplin ilmu (mata pelajaran) yang diajar disamping itu, dapat juga mencungkil bakat-bakat yang terpendam serta melahirkan murid-mirid yang lebih berani dan berketrampilan.

Contohnya untuk disiplin ilmu Bahasa Malaysia, kemahiran mendengar dan bertutur akan diajar pada hari Isnin. Selasa kemahiran membaca. Rabu kemahiran menulis. Khamis aspek seni bahasa dan hari Jumaat aspek tatabahasa.

Penilaian dijalankan oleh guru di dalam kelas dalam mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid tersebut. Penilaian juga dijalankan secara formatif dan sumatif. Setiap bidang atau topik yang telah diajar akan dinilai dan diberi 'band' mengikut keupayaan tahap kefahaman para pelajar. Band-band tersebut terbahagi kepada 1 hingga 6. Band 1 merupakan band yang paling rendah manakala band 6 adalah band yang paling tinggi.

Sekiranya para waris atau ibu bapa menghadapi sebarang kemusykilan mengenai KSSR, tuan puan bolehlah melayari laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (http://www.moe.gov.my/) untuk mendapat maklumat lanjut mengenai KSSR.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan